City Ford
TVBH:Đỗ Thúy Phương
Hotline: 090 296 6179